Backup

Vi erbjuder professionell backuplösning för klienter och servrar över internet (Online backup)

Vi har möjlighet ett erbjuda backup på:
Microsoft SQL Server
Oracle Database Server
MySQL Database Server
Lotus Domino
Lotus Notes
In-File Delta
Volume Shadow Copy
Microsoft Exchange
Delta Merge
Continuous Data Protection
ShadowProtect System Backup
Microsoft Windows System Backup
Microsoft Windows Virtualization
VMware VM Backup