Övervakning

Vi kan övervaka både klientdatorer och servrar. Med övervakning 24/7 får vi snabbt vetskapen om eventuella fel och driftstörningar.

Övervakningen ger även en förvarning om kommande fel vilket gör det möjligt att undvika onödiga driftproblem.