Second Line Support

Second Line Support är mer för företag som redan idag har en befintlig IT-avdelning men att det saknas kompetens inom vissa områden. Det kan handla om både internt stöd men även åt kundens kunder.