Om Adeste


Bolaget Adeste AB grundades 2006 av Thomas Söderberg och Janis Lövgren som båda jobbade på Askus AB under 2002 där Thomas var IT-ansvarig och Janis var säkerhetskonsult och säkerhetsrådgivare mot kund. Med denna konstellation blev Adeste ett företag som levererade användarsupport och serverdrift med fokus på säkerhet men att ändå bibehålla enkelheten i den vardagliga tekniken.

”Det är vårt fokus än idag 8 år senare”

Idag är vi 3 konsulter som hjälper våra kunder att få en problemfri vardag där våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för att behöva handskas med IT-problem.

”Vi ser till att våra kunders IT-miljöer fungerar friktionsfritt och
möter framtidens krav och anpassningar”

Thomas Söderberg